Contactpunt Klokkenluiders

U bevindt zich in het contactpunt voor klokkenluidermeldingen van de GDL website  Een klokkenluider is een persoon die inbreuken op wetgevingen waarneemt en deze inbreuken meldt aan GDL. Het Contactpunt Klokkenluiders dient niet om een klacht in te dienen als klant of om een persoonlijk conflict met de werkgever of medecontractant te signaleren. Voor vragen van consumenten en voor klachten bestaan andere communicatiekanalen zowel binnen als buiten GDL.GDL  waarborgt de geheimhouding van de identiteit van de melders. Klokkenluidersmeldingen (‘meldingen’) kunnen ook anoniem gebeuren. De wet voorziet een bescherming voor personen die GDL te goeder trouw een inbreuk melden. Meldingen moeten GDL in staat stellen de feiten te onderzoeken. Daarom moeten de feiten voldoende nauwkeurig en gedetailleerd worden beschreven. Indien mogelijk moeten de feiten ook gedocumenteerd worden met bewijsstukken. Meldingen kunnen gebeuren via verschillende kanalen: via het contactpunt Klokkenluiders op deze website, via telefoon, schriftelijk of tijdens een fysieke ontmoeting.

Indien u een meer gedetailleerde uitleg of instructies inzake meldingen van inbreuken wenst, gelieve ons te contacteren via mailadres contactpunt@gdl.be .